Мехатроника и роботика

UAB Santavilte kuria, gamina ir įgyvendina mechatronikos ir robotikos sistemas. Surandame optimalų sprendimą, kuris buvusį procesą optimizuoją, paspartina ir pagerina gaminamos produkcijos kokybę. Visuose sistemose naudojami komponentai yra aukščiausios kokybės, tai maksimaliai sumažina galimų gedimų tikimybę.

Taip pat automatizuojame visus gretutinius procesus, kurios apjungiame į vieningą sistemą. Tai leidžia netik stebėti ar diagnozuoti sistemų gedimus, bet ir numatyti galimus įrengimo nusidėvėjimus ar gedimus (predictive maintenance). Ten kur galima neleistina žmogaus intervencija į robotizuotą sistemą, parenkame ir naudojame saugos sistemas, kurios sustabdo įrengimus išvengiant nelaimingų atsitikimų. Naudojamos saugos sistemos atitinka visus keliamus žmogus-mašina reikalavimus. Atliekame saugos sistemos patikimumo skaičiavimus.

Produkcijos kokybės gerinimui ir diagnostikai naudojame Vision technologijas, kurios paremtos iš vaizdo kamerų surenkamų vaizdų nustatyti produkcijos kokybę arba gauti informaciją. Gauta informacija naudojama produkcijos apskaitai ir atsekamumui (QR Codes, barcodes, RFID …). Taip pat ši technologija leidžia nustatyti produkcijos orientacija, pozicija ir gabaritus, šių parametrų dėka adaptuojame proceso mechanizmus ir/arba produkciją, užtikrinant nenutrūkstamą proceso darbą.

Visa gaunama informacija yra saugoma ir perduodama į serverius, kur net ir praėjus ilgesniam laiko tarpui, galima juos analizuoti.

Prie visų automatizuotų sistemų numatome nuotolinį prisijungimą, kurio dėka galime sparčiai reaguoti, diagnozuoti ir pašalinti įrangos gedimus. Tai leidžia optimaliai greitai paleisti sistemas ir užtikrinti nenutrūkstamą sistemų darbą

ДРУГИЕ ЗАНЯТИЯ

Меню